Lütfen bekleyiniz...

Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi ……….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE SUNULMAK ÜZERE ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İSTİNAFA BAŞVURAN DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) DA...

Disiplin Soruşturması Dosyasının İşlemden Kaldırılması

Yazışma / Form
Disiplin Soruşturması Dosyasının İşlemden Kaldırılması …………………………………. Sayı : ……….. Konu : Dosyanın işlemden kaldırılması hk. ………… Müdürlüğü nezdinde görev yapan …………… hakkında disiplin soruşturması yapmak üzere ……………. Müdürlüğünün ………….. tarih ve ………...

Yazılı Savunma İstemi

Yazışma / Form
Yazılı Savunma İstemi …………………………………. Sayı : ……….. Konu : ../../.. tarihinde vuku bulan hadiseye ilişkin savunmanızın alınması hk. ………. dilekçede bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hakkınızda ....yaptırılan Disiplin Soruşturması neticesinde düzenlen...

Devlet Memuru Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) Talebi

Yazışma / Form
Devlet Memuru Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) Talebi …………….…. MÜDÜRLÜĞÜ’NE Kurumunuz nezdinde …………………. Biriminde ……….. Sicil No’su ile …………… olarak görev yapmaktayım. ………. İlinde ………. olarak görev yapan ……… Sicil Nolu …….. T.C.Kimlik ...

Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu

Yazışma / Form
Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu Beyan Bölümü …………………………………………………………………………………………………..... Kimlik Bilgileri T.C.Kimlik No : Adı Soyadı: Doğum Yeri (İl/İlçe): Doğum Tarihi: …. / …. /...

4B Hizmet Sözleşmesi

Sözleşme
4B Hizmet Sözleşmesi ……………………..adına hareket eden …………………… ile ……………… görevinde istihdam edilecek ………………… arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi, …………………….., “ilgili” deyimi …………………… sözleşme...

Memuriyetten Çıkarma İşleminin İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Memuriyetten Çıkarma İşleminin İptali - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI : (Bakanlık, Adres/Unvan) KONU ...

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Talebi

Yazışma / Form
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Talebi ….. İLGİLİ MAKAMA/KURUMA ….. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ../../.. tarihinde düzenlenecek görede yükselme sınavına ilişkin gerekli şart...

Diyanet Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Talebi

Yazışma / Form
Diyanet Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Talebi                                                                              Adı ve Soyadı                 : ……… (T.C. Kimlik No)             Görevi                             : ………………………… Görev...

Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin Talebi - Talep Dilekçesi

Yazışma / Form
Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin Talebi  - Talep Dilekçesi   ……… İLGİLİ MAKAMA                                                                             Konu : Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin İstemi Hk.  Kurumunuz nezdinde ….. biriminde …....
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor