Lütfen bekleyiniz...

Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Vekâlet Ücreti Payı Ödemelerinin İptal Edilmesi ve Yapılan Ödemenin İadesinin İstenmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Yayınlandı Kamu Görevlilerinin Kanuna Aykırı Olarak Değerlendirilen Yürüyüşe Katılmaları Sonucu Haklarında Disiplin Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmemiştir Kamu Görevlilerinin Kanuna Aykırı Olarak Değerlendirilen Yürüyüşe Katılmaları Sonucu Haklarında Disiplin Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir Dostane Çözüm Kapsamında Devletin Ödediği Tazminatın Başvurucuya Rücu Edilmesi Nedeniyle Gerekçeli Karar ile Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlali İddiası Kabul Edilemez Niteliktedir Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesi İhlal Edilmiştir 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Tüm Hukuk Haberleri >>

Mevzuattaki Son Değişiklikler

16.07.2021 / Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4308) 15.07.2021 / Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2021 / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2021 / Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2021 / Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar (Karar Sayısı: 4300) 07.07.2021 / 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4226) 03.07.2021 / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği 01.07.2021 / Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4209) 01.07.2021 / Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4210) 29.06.2021 / COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>