Lütfen bekleyiniz...

Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2021-30.06.2021 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,165786

Taban Aylık Katsayısı

2,594917

Yan Ödeme Katsayısı

0,052576

Aile Yardımı (2.273 x 0,165786)

376,83 TL

Çocuk Yardımı (250 x 0,165786)

41,45 TL

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde [(8.000+1500) x 0,165786]

1.574,97TL

Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500) x 0,165786] x 2

3.149,94 TL

(*)  1.9.2019 R.G. tarihli  "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı"na istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 06.01.2021 tarihli ve 1 Sıra Nolu Genelge ile belirlenmiştir.  

 

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2020-31.12.2020 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,154461

Taban Aylık Katsayısı

2,417699

Yan Ödeme Katsayısı

0,048985

Aile Yardımı (2.273 x 0,154461)

351,09

Çocuk Yardımı (250 x 0,154461)

38,62

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde [(8.000+1500) x 0,154461]

1.487,38

Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500) x 0,154461] x 2

2.934,76

(*)  1.9.2019 R.G. tarihli  "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı"na istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 06.07.2020 tarihli ve 5 Sıra Nolu Genelge ile belirlenmiştir.

 

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,146061

Taban Aylık Katsayısı

2,28624

Yan Ödeme Katsayısı

0,046321

Aile Yardımı (2.273 x 0,146061)

331,99

Çocuk Yardımı (250 x 0,146061)

36,52

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,146061

1.387,58

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,146061] x 2

2.775,16

(*)  1.9.2019 R.G. tarihli  "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı"na istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 06.01.2020 tarihli ve 1 Sıra Nolu Genelge ile belirlenmiştir.

 

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2019-31.12.2019 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

Yan Ödeme Katsayısı

0,04391

Aile Yardımı (2.134 x 0,138459)

295,47

Çocuk Yardımı (250 x 0,138459)

34,61

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,138459

1.315,367

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,138459] x 2

2.630,72

(*)  25.8.2017 R.G. tarihli "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme"ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 04.07.2019 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

 

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2019-30.06.2019 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,130597

Taban Aylık Katsayısı

2,044187

Yan Ödeme Katsayısı

0,041416

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,130597

1.240,67

Aile Yardımı (2.134 x 0,130597)

278,69

Çocuk Yardımı (250 x 0,130597)

32,65

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,130597

1.240,67

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,130597] x 2

2.481,34

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2019 tarih ve 27998389-010.06.02-87 sayılı Genelgesi.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2018-31.12.2018 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,11794

Taban Aylık Katsayısı

1,8461

Yan Ödeme Katsayısı

0,037402

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,11794

1.120,43

Aile Yardımı (2.134 x 0,11794)

251,68

Çocuk Yardımı (250 x 0,11794)

29,49

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,11794

1.120,43

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,11794] x 2

2.240,86

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2018 tarih ve 27998389-010-06-02-5278 sayılı Genelgesi.KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2018-30.06.2018 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,108550

Taban Aylık Katsayısı

1,699121

Yan Ödeme Katsayısı

0,034424

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,108550

1.031,23

Aile Yardımı (2.134 x 0,108550)

231,65

Çocuk Yardımı (250 x 0,108550)

27,14

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

 

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,108550

1.031,23

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,108550] x 2

2.062,45

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelgesi.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,102706

Taban Aylık Katsayısı

1,607645

Yan Ödeme Katsayısı

0,03257

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,102706)

975,71

Aile Yardımı (2.134 x 0,102706)

219,17

Çocuk Yardımı (250 x 0,102706)

25,68

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,102706

975,71

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,102706] x 2

1.951,41

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-5820 sayılı Genelgesi.

 

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,096058

Taban Aylık Katsayısı

1,503595

Yan Ödeme Katsayısı

0,030462

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,096058)

912,55

Aile Yardımı (2.134 x 0,096058)

204,99

Çocuk Yardımı (250 x 0,096058)

24,01

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,096058

912,55

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,096058] x 2

1.825,10

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelgesi.