Lütfen bekleyiniz...

Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

SGK Eksik Gün Nedenleri

KOD

EKSİK GÜN NEDENLERİ

 01

İstirahat

 02

Ücretsiz İzin

 03

Disiplin cezası

 04

Gözaltına alınma

 05

Tutukluluk

 06

Kısmi istihdam

 07

Puantaj kayıtları

 08

Grev

 09

Lokavt

 10

Genel hayatı etkileyen olaylar

 11

Doğal afet

 12

Birden fazla

 13

Diğer Nedenler

 15

Devamsızlık

 16

Fesih tarihinde çalışmamış

 17

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

 18

Kısa çalışma ödeneği

 19

Ücretsiz Doğum İzni

 20

Ücretsiz Yol İzni

 21

Diğer Ücretsiz İzin

 22

5434 SK. ek 76, GM 192

 23

Yarım çalışma ödeneği

 24

Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

 25

Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama

 26

Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

 27 

Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

 28 

Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.)

 29

Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md) Ve Diğer